7.8.13.

HRH Princ Majkl od Kenta, Veliki Majstor RVLS Ranko Vujačić i Tahir Hasanović